ujeb.se

skracanie linków - ujebywacz zbyt długich adresów url

API ujeb.se v0.1

API umożliwia skracanie za pomocą metody GET oraz POST

Adres docelowy: https://ujeb.se/a/add
W parametrze u należy przekazać adres do ujebania.

Ex.
https://ujeb.se/a/add?u=http://moj-adres-internetowy.com/ktory.chce?skrocic=zeby&byl=krotszy


W odpowiedzi serwer przekaże ucięty adres (jeśli będzie prawidłowy).
W przypadku jakiegokolwiek błędu przekaże komunikat Error::Treść błędu.